Kørsel

Kørsel

Din køreundervisning vil starte på en lukket manøvrebane, også kaldet kravlegård. Allerede til den første teoriaften planlægges det, hvornår du skal på manøvrebane.

Det vil også blive aftalt med din kørelærer, hvornår din første køretime på offentlig vej skal find sted. Herefter aftales det fra gang til gang med din kørelærer, hvornår næste køretime skal foregå.

På offentlig vej, skal du mindst have 16 lektioner. Tallet er ikke ensbetydende med at du er klar til at gå til køreprøve efter disse, men blot et minimums krav for antal timer man skal have haft.

Mange vil have behov for flere lektioner. Du bliver ikke sendt til køreprøve før du føler, at du er sikker i trafikken og tryg ved at køre bil.

Køreundervisningen afsluttes på et køreteknisk anlæg, hvor du vil få prøvet hvordan man skal beherske bilen i en kritisk situation, for eksempel på glat vej.

Aflysning af køretimer skal ske til din kørelærer senest kl. 12.00 én dag i forvejen. Ved udeblivelse eller afbud efter denne frist, kan det medføre krav om betaling af fuldt honorar.

Tilmeld dig

Se ledige hold og tilmeld dig